Szerződési Feltételek

Szerződési Feltételek: Verzió dátuma: 2021. március 1.

 1. A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRŐL

Mielőtt használni kezdené a Termékeinket, kérjük, szánjon néhány percet arra, hogy figyelmesen átnézi a következőket:

 1. a jelen Szerződési Feltételeket;
 2. az adatkezelési tájékoztatónkat, amit itt talál: („Adatkezelési Tájékoztató”) – ebben további információkat talál arról, hogyan kezeljük adatkezelőként a személyes adatokat, és milyen jogok illetik meg Önt; továbbá
 3. egyéb Különleges Ajánlati Feltételeket.

Jelen Szerződési Feltételek és a Különleges Ajánlati Feltételek együttesen egy jogilag kötelező erejű megállapodást képeznek közöttünk a szolgáltatásaink használatára vonatkozóan. Ezekre mindvégig „Megállapodásként” hivatkozunk. Amennyiben bármiféle ellentmondás vagy összeütközés állna fenn a jelen Szerződési Feltételek és a Különleges Ajánlati Feltételek bármelyike között, akkor ellenkező értelmű írásbeli rendelkezés hiányában a jelen Szerződési Feltételek élveznek elsőbbséget.

Mielőtt bármelyik Terméket használatba venné, először végezze el a következőket: (i) hozzon létre vagy tartson fenn egy Fiókot; és (ii) olvassa el és fogadja el ezt a Megállapodást.

Előfordulhat, hogy bizonyos Termékek (vagy azok egyes Jellemzői) nem elérhetők az Ön országában, csak bizonyos felhasználók számára érhetők el, korlátozott ideig érhetők el vagy további feltételek függvényében érhetők el, a vonatkozó Különleges Ajánlati Feltételekben rögzítettek szerint. Kérjük, hogy esetleges kérdéseivel forduljon a Syngenta képviselőjéhez.

Jelen Megállapodásban szerepelnek bizonyos (nagy kezdőbetűvel írt) definiált kifejezések. Ezen kifejezések meghatározásait megtalálja a dokumentumon belül vagy a 20. pontban (Definiált kifejezések).

 1. KIK VAGYUNK MI

Mi vagyunk a „Syngenta” – Syngenta Kft. (székhely: H-1117 Budapest, Alíz utca 2; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-072997; adószám: 10537433-2-44; e-mail:             info.hungary@syngenta.com). Jelen Megállapodásban a „mi”, „minket” és „miénk” kifejezésekkel utalunk a Syngentára és a csoportunkhoz tartozó társaságokra.

 1. KICSODA ÖN

Ön:

 1. vagy termelő, aki szeretné a Termékeket egy Magyarországon található mezőgazdasági vállalkozás munkavállalójaként, tulajdonosaként, dolgozójaként vagy egyéb képviselőjeként használni; vagy
 2. mezőgazdasági tanácsadó („Tanácsadó”), aki szeretné a Termékeket Magyarországon található Végfelhasználóinak nyújtott szolgáltatás keretében használni.

Termékeinket nem kínáljuk fogyasztók számára. Nem kínáljuk továbbá a Termékeinket ugyanezekkel a Szerződési Feltételekkel Magyarországon kívül található vállalkozások számára. Termékeink használatával és a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával Ön egyetért azzal, hogy Ön egy olyan üzleti felhasználó, aki olyan vállalkozás nevében jár el, amely lehet egy Magyarországon található társaság, egyéni vállalkozás vagy egyéb vállalkozási forma (az Ön „Vállalkozása”);

Jelen Megállapodásban – hacsak a szövegkörnyezet másképpen meg nem követeli - az „Ön” és az „Öné” egyaránt jelenti a személyt (felhasználót), aki a Termékek használata érdekében létrehozott egy Fiókot, és a Vállalkozást, amelynek a nevében a Fiókot létrehozták.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Termékek használata során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok vonatkozásában a Vállalkozás lesz az adatkezelő – lásd a 16. pontot.

 1. FELHASZNÁLÓK TÍPUSAI

Az a felhasználó, aki egy Vállalkozás nevében elsőként hoz létre Fiókot, a „Fő Felhasználó”. Ha Ön a Fő Felhasználó, akkor a Vállalkozása felhatalmazott képviselőjének kell lennie, és felhatalmazással kell rendelkezni arra, hogy a Vállalkozása nevében a Megállapodás tekintetében kötelezettséget vállaljon.

A Fő Felhasználó a Fiókhoz hozzáadhat további felhasználót (egy „Másodlagos Felhasználót”). Erre két módja van:

 1. a Fő Felhasználói Fiókban megosztja az adatokhoz való hozzáférést a Termék Másodlagos Felhasználójával; és/vagy
 2. Másodlagos Felhasználókat hoz létre, akik a Fő Felhasználó Vállalkozásának képviselői, és felhatalmazással rendelkeznek bizonyos speciális feladatok elvégzésére a Terméken keresztül.

Amennyiben Ön Másodlagos Felhasználó, tudnia kell, hogy a Fő Felhasználó korlátozhatja, vagy egyéb módon szűkítheti az Ön számára a Fő Felhasználói Fiókban lévő adatok használatának lehetőségét.

Függetlenül attól, hogy Ön Fő Felhasználó vagy Másodlagos Felhasználó, be kell tartania a Megállapodás feltételeit.

Amennyiben Ön Tanácsadó, vállalja továbbá, hogy biztosítja, hogy a Végfelhasználói is betartják ezt a Megállapodást a rájuk releváns rendelkezések vonatkozásában.

 1. A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Megállapodást vagy bármely részét (beleértve jelen Szerződési Feltételeket és a Különleges Ajánlati Feltételeket is) bármikor módosítsuk, többek között új vagy frissített Termékek megjelentetése esetén is.

A Megállapodás módosítása esetén a módosítás tényét, a változások összefoglalását, a módosítás hatályba lépésének dátumát és a Megállapodás ezt követően hatályos teljes új szövegét tartalmazó tájékoztatót a módosítás hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) naptári nappal megelőzően a weboldalunkon közzétesszük és/vagy azt az Ön részére a Termékben közvetlenül hozzáférhetővé és olvashatóvá tesszük.

Amennyiben nem ért egyet egy ilyen módosítással, akkor a Megállapodást felmondhatja és a Termékekhez való további hozzáférése megtagadható.

 1. HoGYAN MŰKÖDNEK A Termékek

A Termékek az Outputok előállítása érdekében felhasználják és feldolgozzák az Ön Inputjait (meghatározását lásd alább a 20. pontban), többek között extrapolálással, más forrásokból származó adatokkal és meglátásokkal való ötvözés révén, valamint a Syngenta által kidolgozott algoritmusok és statisztikai modellek használatával.

Az Outputok felhasználásának célja, hogy támogassák és információkkal segítsék az Ön független mezőgazdasági döntéseit, vagy amennyiben Ön Tanácsadó, az Ön és a Végfelhasználója által meghozandó döntéseket. A Termékek, az Outputokat is beleértve, semmiféle egyéb célra nem használhatók. Különösen, Ön vállalja, hogy nem használja a Termékeket (és a Termékek révén megszerezhető személyes adatokat, eszközök helyére vonatkozó vagy egyéb hely adatokat) más személyek viselkedésének vagy tartózkodási helyének a megfigyelése céljából.

FIGYELEM – A Termékekből származó Outputok függenek bizonyos rajtunk kívül álló tényezőktől (ld. alább):

 • Algoritmusok – A mezőgazdasági döntéstámogatási útmutatót rendkívül bonyolult algoritmusok hozzák létre, amelyekben nem jelenhet meg egy egyedi eset összes sajátossága. Folyamatosan dolgozunk a döntéstámogató megközelítésünk tökéletesítésén. Ezért elengedhetetlen, hogy az Outputok biztonságosságának és megfelelőségének a megítélésekor támaszkodjon a szakmai ítélőképességére.
 • Az Ön Inputjai – Az Ön által bevitt adatok minősége, pontossága és időszerűsége befolyásolja az Outputokat.
 • Harmadik felek adatai – habár az elvárható gondossággal járunk el annak érdekében, hogy a harmadik fél partnerek adatainak a minőségét és pontosságát biztosítsuk, harmadik felek bizonyos adatait a pontosság és hibamentesség szavatolása nélkül kapjuk meg felhasználásra.
 • A mezőgazdasági termékadatok nem feltétlenül teljesen naprakészek – az elvárható gondossággal járunk el annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termékekre vonatkozó adatok (például információk a Syngenta és harmadik felek vetőmag fajtáiról, növényvédő termékeiről és mezőgazdasági eszközeiről) naprakészek legyenek, amikor egy Terméket elérhetővé teszünk. Időről időre megjelenhetnek új vagy frissített mezőgazdasági termékadatok, ezek azonban csak bizonyos időszakonként kerülnek rögzítésre a Termékeinkbe, amikor kiadunk egy frissítést. Ne támaszkodjon tehát a Termékekre úgy, mintha mezőgazdasági termékadatok hiteles és naprakész adatforrásai lennének.
 • Valós körülmények – előfordulhat, hogy nem éri el a Termékek által előre jelzett, kívánt eredményeket (például sodródás csökkenés, terméshozam, kártevők elleni védekezés vonatkozásában), mivel a valós körülmények - például az időjárás – változóak, és eltérhetnek azoktól a körülményektől, amelyek között a berendezést kipróbálták, vagy amelyekre az algoritmusokat és a statisztikai modelleket kidolgozták.
 • Az időjárás – az időjárás előrejelzés jellegéből adódóan az időjárás előrejelző partnereink által készített előrejelzések nem teljesen pontosak.
 • A személyre szabható profilok vagy beállítások, amelyeket Ön a Termékekben meghatározott (vagy amelyeket az Ön számára a Fő Felhasználó meghatározott), például kockázati küszöbértékek.

FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY a Syngenta semmiféle garanciát nem vállal arra, hogy a Termékek használatával megvalósulnak a kívánt mezőgazdasági eredmények.

A mezőgazdasági döntéshozatal során ne alapozzon kizárólag az Outputokra.

Syngenta Termék információ. A Termékekben foglalt vagy hivatkozott, a Syngentát, a vetőmagjait vagy a növényvédő termékeit és szolgáltatásait érintő bármilyen információt azzal a céllal bocsátjuk rendelkezésre, hogy támogassuk és információkkal segítsük az Ön független mezőgazdasági döntéseit. Ha további információkat szeretne, vagy kérdései vannak a vetőmag fajtákról, növényvédő termékekről vagy szolgáltatásokról, kérjük, hogy vegye fel velünk közvetlenül a kapcsolatot.

Ha egy növényvédő vagy vetőmag termék (akár a Syngenta, akár egy harmadik fél termékéről van szó) használatát tervezi, olvassa el és kövesse az adott terméket kísérő címkén leírtakat, és tartsa be az országában az adott termék használatára vonatkozó összes törvényt és jogszabályt. A termékek használata előtt győződjön meg arról, hogy az adott termék használatát az Ön országában engedélyezték.

Különösen, Ön egyetért azzal, hogy az Ön felelőssége a földek ellenőrzése és a körülmények mérlegelése annak során, amikor arról dönt, hogy követi-e a mezőgazdasági döntéstámogató útmutatót vagy egyéb Outputokat, valamint a jó mezőgazdasági gyakorlatnak, gazdálkodási útmutatónak és a vonatkozó helyi törvényeknek és szabályoknak megfelelő mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése. Felhívjuk a figyelmét az alábbi 17. („Felelősségi nyilatkozat”) és 18. („Felelősségkorlátozás”) pontokra.

 1. A TERMÉKEK MÓDOSÍTÁSA

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármelyik Terméket időről időre módosítsuk (beleértve a Termékek Jellemzőit és egyéb tartalmát és funkcióját), ez ugyanakkor megkívánhatja jelen Megállapodás módosítását is, a fentiekben ismertetett eljárás szerint. A Syngenta semmilyen módon nem tartozik Önnek felelősséggel a Termékek vagy a Megállapodás módosításának lehetséges következményeiért, kivéve a Megállapodásban kifejezetten rögzített mértékben.

 1. JELSZÓBIZTONSÁG

A Fiókjához tartozó jelszó biztonságba helyezése az Ön felelőssége. Ez magában foglalja olyan összetett jelszó kiválasztását, amelyet más fiókokban nem használ, valamint, hogy nem osztja meg a jelszavát más személyekkel, és más módon sem biztosít más személyek számára hozzáférést a Fiókjához. Az elfelejtett jelszavát visszaállíthatja.

 1. TULAJDONOSI JOGOK

A Termékek olyan Védjegyeket és Tartalmakat foglalnak magukban, amelyek a Syngenta vagy a licencbeadói tulajdonát képezik, és amelyeket szellemi alkotásokhoz fűződő jogok és egyéb jogok és jogszabályok védenek. A Syngenta és a licencbeadói fenntartják maguknak a Termékek, valamint a Termékek Tartalmának és Védjegyeinek kizárólagos tulajdonjogát. Az alábbiakban ismertetett kivételektől eltekintve tilos a Védjegyek reprodukálása, megjelenítése vagy egyéb használata. Amennyiben Ön Tanácsadó, nem tüntetheti fel magát a Termékek, valamint a Termékek Tartalmának és Védjegyeinek tulajdonosaként vagy kizárólagos licencbeadójaként, valamint egyéb módon sem adhatja ezeket a sajátjaként tovább a Végfelhasználóival folytatott ügyletek során.

 1. ENGEDÉLY a TermékEK HASZNÁLATÁRA

Nem kizárólagos, nem átruházható és nem allicenszbe adható jogot biztosítunk az ön számára arra, hogy a Termékeket használja és a Termékekből származó Outputokat letöltsön, futtasson, tároljon, kinyomtasson, lemásoljon és megosszon mindaddig, ameddig ez a Megállapodás érvényes Önre, azzal a feltétellel, hogy az Outputokat kizárólag saját Vállalkozásán belül használhatja (vagy amennyiben Ön Tanácsadó, akkor a Végfelhasználói vállalkozásain belül), a Megállapodással összhangban álló módon (különös tekintettel a 6. pontra), és az Outputokat semmilyen módon nem módosíthatja (például Védjegyek vagy egyéb figyelmeztetések törlésével vagy módosításával). Az Outputokat nem értékesítheti, nem adhatja bérbe, nem engedélyezheti vagy ruházhatja át más módon harmadik feleknek, és nem generálhat Outputokat harmadik felek számára (kivéve, ha Ön Tanácsadó, a Végfelhasználók számára). Minden harmadik félnek, aki használni szeretné a Termékeket, saját Fiókot kell létrehoznia.

A fentiekben ismertetettek kivételével az Outputokhoz vagy a Termékekhez, vagy azok Tartalmához fűződő semmiféle egyéb jogot nem ruházunk Önre. Például (a teljesség igénye nélkül) a Syngenta előzetes írásbeli engedélye nélkül nem teheti meg a következőket: a Termékek közzététele, bemutatása vagy átruházása, vagy egyéb nyilvánosan elérhető webhelyről ezekre mutató link elérhetővé tétele.

 1. KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG

Szavatoljuk, hogy amennyiben a Termékeket helyesen, jelen Megállapodásnak (különösen annak 15. és 17. pontjaira tekintettel) és a Termékek mellé vagy a Termékek részeként kiadott egyéb utasításoknak megfelelően használja, akkor a Termékek lényegüket tekintve a Megállapodásnak megfelelően fognak működni. Amennyiben Ön Tanácsadó, tudomásul veszi, hogy ez a szavatosság kizárólag a Vállalkozásának biztosított, és a Végfelhasználók erre nem támaszkodhatnak.

 1. AZ ÖN Syngenta FELÉ FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Ön kijelenti és szavatolja, hogy:

 1. Az Inputjait (meghatározását lásd az alábbi 20. pontban) az összes alkalmazandó jogszabálynak megfelelően szerezte és azoknak a továbbiakban is megfelelnek, és Ön rendelkezik a szükséges jogokkal ahhoz, hogy az Inputjait a Termékekbe bevigye vagy feltöltse, és az alábbi 13. pontban („Az Ön engedélye a Syngenta számára”) ismertetett engedélyt megadja;
 2. Amennyiben az Inputjai nem Önre, hanem egy másik személyre vonatkozó személyes adatokat tartalmaznak (például név, e-mail cím, eszköz helymeghatározó adatai, képanyag), akkor Ön (mint az érintett Vállalkozás) a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok alapján érvényes és jogszerű alapot teremtett ezeknek a személyes adatoknak a kezelésére, és eleget tesz az adatkezelői kötelezettségeinek (lásd a 16. pontot), többek között az átláthatóság tekintetében is;
 3. Az Inputjai nem sértik semmilyen harmadik fél szellemi tulajdonjogát, magánélethez fűződő jogait vagy egyéb jogait, és a Syngentának nem kell harmadik felektől engedélyeket szereznie vagy a számukra jogdíjat fizetnie; és
 4. A Fiókjára vonatkozó információkat (többek között a Vállalkozás adatait és a meghatalmazott Fő és Másodlagos Felhasználók adatait) mindenkor naprakészen tartja.
 1. AZ ÖN ENGEDÉLYE A Syngenta SZÁMÁRA

A Termékekhez szükség lehet az Ön Inputjaira (meghatározását lásd az alábbi 20. pontban). Ön ezennel nem kizárólagos, az egész világra kiterjedő, átruházható, jogdíjmentes, továbbengedélyezhető és örök időkre szóló jogot biztosít a számunkra arra, hogy az Inputjait az Outputok előállítása céljából felhasználjuk, és a Termékek használatát egyéb módon lehetővé tegyük az Ön számára, valamint, hogy az Inputjait felhasználjuk a Termékeink továbbfejlesztésére, új termékek kifejlesztésére és az általunk meghatározott egyéb célokra, mindenkor betartva a Megállapodás feltételeit. Előfordulhat, hogy a Termékek bizonyos funkcióit nem tudja használni, ha nem bocsátja rendelkezésre a kért információkat. Az Ön és a Syngenta között fennálló kapcsolatban az Ön Inputjai az Ön tulajdonát képezik.

A jelen pont szerint biztosított felhasználási engedély (licensz) határozatlan időtartamra szól, felmondási jog biztosítása nélkül. Az alkalmazandó jog szerint megengedett legteljesebb mértékben lemond a megszüntetés, visszavonás, elállás jogáról illetve, hogy a megadott felhasználási engedélyének illetve felhatalmazásának és hozzájárulásának bármely egyéb más módon véget vegyen, továbbá a fentiek sérelme nélkül, kötelezettséget vállal arra, hogy nem szünteti meg, vonja vissza, áll el vagy vet végett bármely más módon a jelen felhasználási engedélynek (licensz), hozzájárulásnak és felhatalmazásnak. Amennyiben bármely okból a jelen pont szerinti kizárások illetve a felhasználási jog (licensz), felhatalmazások és hozzájárulások megszüntetése, visszavonása, elállása vagy bármely más módon való megszüntetése érvénytelennek és/vagy hatálytalannak bizonyulnának, részben vagy egészében, akkor a jelen pont szerinti felhasználási jog (licensz), hozzájárulások és felhatalmazások 5 éves határozott időtartamra biztosítottnak minősülnek, amely a határozott idő elteltével határozatlan idejű jogviszonnyá válik, amely 5 éves felmondási idővel mondható fel a vonatkozó naptári év végére.

Amennyiben Ön Tanácsadó, tudomásul veszi, hogy az Ön felelőssége megszerezni a Végfelhasználóitól azokat a jogokat, jóváhagyásokat vagy engedélyeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy biztosítsa számunkra a jelen 13. pontban jelzett engedélyt.

 1. ANONIMIZÁLT ADATOK FELHASZNÁLÁSA

Amennyiben az Inputjai személyes adatokat tartalmaznak, ezeket a személyes adatokat csak az Adatvédelmi tájékoztatónkkal és a 16. ponttal összhangban használjuk fel. Ön a fentebb említettek ellenére tudomásul veszi, hogy az Inputjaiban szereplő személyes adatokat összesíthetjük vagy egyéb módon anonimizálhatjuk annak érdekében, hogy a továbbiakban már ne minősüljenek személyes adatnak („Anonimizált Adatok”), továbbá, hogy az Anonimizált Adatok általunk történő felhasználását az Adatvédelmi tájékoztatónk nem korlátozza.

 1. A TERMÉKHASZNÁLAT KORLÁTOZÁSA

Beleegyezik, hogy a Termékek használata során betartja a vonatkozó törvényeket. Beleegyezik, hogy nem használ automatizált rendszert a Termékekhez való hozzáféréshez, nem segíti elő senki jogosulatlan hozzáférését a Termékekhez, és nem változtatja meg a Termékek jellemzőit vagy elérhetőségét. Elfogadja, hogy tilos a Termékek vagy azok bármely részének, vagy a Tartalmának a visszafejtése, visszafordítása, szétszedése, műszaki visszafejtése vagy ember által értelmezhető formára történő egyéb olyan célú átalakítása, hogy a forráskódot kinyerjék, vagy származékos műveket hozzanak létre belőle.

 1. ADATKEZELÉSI FELTÉTELEK

Tudomásul veszi, hogy az Inputjaiban szereplő személyes adatokat, amelyeket az Outputok előállítása érdekében felhasználunk, adatfeldolgozóként kezeljük az Ön (mint az érintett Vállalkozás), mint adatkezelő nevében. Az érintett személyes adatok tekintetében mi, mint adatfeldolgozók betartjuk Magyarország vonatkozó adatvédelmi törvényeinek, valamint az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) 28. cikke (3) bekezdésének a rendelkezéseit, amelyeket ezennel hivatkozás útján jelen Megállapodás részévé teszünk. A GDPR 28. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában általános felhatalmazást kapunk további feldolgozók kinevezésére, azzal a feltétellel, hogy a kinevezések összhangban állnak a GDPR 28. cikke (4) bekezdésének a rendelkezéseivel. A GDPR 28. cikke (3) bekezdésének (h) pontja alkalmazásában Ön tudomásul veszi, hogy az auditokhoz és vizsgálatokhoz való joga elsődlegesen egy belső ellenőrzési jelentés megtekintésével kerül kielégítésre. Amennyiben ez a jelentés nem foglalkozik az Ön aggályaival, saját költségére jogában áll naptári évenként legfeljebb egy auditot lefolytatni (saját maga vagy egy megbízott auditoron keresztül).

Tudomásul veszi továbbá, hogy a fenti kötelezettségek csak azokra a személyes adatokra vonatkoznak, amelyeket mi adatfeldolgozóként az Ön nevében kezelünk, és nem vonatkoznak azokra a személyes adatokra, amelyeket adatkezelőként saját céljainkra kezelünk. Ha további információkat szeretne a személyes adatok általunk adatkezelőként végzett kezeléséről, kérjük, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatónkat. Amennyiben Ön Tanácsadó, gondoskodnia kell arról, hogy minden egyes Végfelhasználó és a Végfelhasználókhoz kapcsolódó minden egyes érintett, akiknek a személyi adatait a rendelkezésünkre bocsátják, előzőleg megismerhesse az Adatvédelmi tájékoztatónkat.

Adatkezelőként Ön tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik a személyes adatkezelés jogszerűségének a biztosításáért, amelybe beletartozik az a kötelezettség is, hogy eljuttasson egy adatvédelmi tájékoztatót azoknak az érintetteknek, akiknek a személyes adatait az Outputok előállításával összefüggésben kezelik.

 1. FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

A Termékeket és a Tartalmukat „olyan, amilyen” és „ahogy elérhető” alapon biztosítjuk.

Nem garantáljuk, hogy a Termékek mindenkor elérhetőek lesznek. Habár törekszünk arra, hogy a zavarokat minimális szintre csökkentsük, és a tervezett leállásokról előzetesen tájékoztatást adunk, fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a Termékeket előzetes értesítés nélkül leállítsuk.

A Syngenta, valamint az érintett szolgáltatóink és licencbeadóink az alkalmazandó jog alapján megengedett legteljesebb mértékben, és a Megállapodásban kifejezetten rögzített esetek kivételével elhárítanak mindenfajta felelősségvállalást és szavatosságot, többek között: (a) a Termékeket és a Tartalmukat illető jogcímre, jogszavatosságra vonatkozó mindenféle szavatosságot; (b) a Termékek vagy a Termékek bármely részének a működésében bekövetkező késedelemre, fennakadásra, hibára vagy kimaradásra vonatkozó mindenféle szavatosságot; (c) a Termékek továbbítására vagy átadására, vagy egy bizonyos időpontban vagy helyen történő elérhetőségére vonatkozó mindenféle szavatosságot; (d) minden olyan szavatosságot, hogy az Ön Inputjai elérhetőek lesznek – őrizzen meg ezekből másolatot, és ne támaszkodjon a Termékeinkre, mint elsődleges tárolóeszközre (e) mindenféle olyan szavatosságot, hogy a Termékek biztonságosak, vagy a Tartalmak mentesek a vírusoktól, worm-októl vagy egyéb olyan kódoktól, amelyek szennyező vagy destruktív tulajdonságokat mutathatnak; és (f) a Termékek és a Tartalmak használatával, érvényességével, pontosságával, aktualitásával, teljességével, megfelelőségével és megbízhatóságával kapcsolatos szavatosságokat.

A Termékeink tartalmazhatnak olyan webhelyekre mutató hiperhivatkozásokat, amelyeket nem mi, vagy a Syngenta csoport más vállalatai üzemeltetnek. Ezek a hiperhivatkozások kizárólag a tájékoztatást és kényelmet szolgálják, és nem jelentik az érintett harmadik felek webhelyein található anyagok semmiféle támogatását, vagy az üzemeltetőikkel fennálló bármiféle kapcsolatot. A Syngenta nem ellenőrzi ezeket a webhelyeket, és nem felelős azok tartalmáért. Ön kizárólag saját kockázatára látogatja és használja ezeket a webhelyeket.

 1. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

Ön kizárólag saját kockázatára használja a Termékeket és a Tartalmukat. A Syngenta, valamint az érintett szolgáltatóink és licencbeadóink az alkalmazandó jog alapján megengedett legteljesebb mértékben kizárják az Önnel szembeni felelősséget mindenféle olyan veszteségért vagy kárért, ami a következőkből származik vagy a következőkkel kapcsolatban merül fel: (a) Ön hozzáfér a Termékekhez vagy a Tartalmaikhoz, azokat használja vagy nem képes használni, vagy a Tartalmakra hagyatkozik; (b) esetleges hibák vagy hiányok a Tartalmakban; vagy (c) az Ön által megadott Fiók információk tévesek, hiányosak vagy elavultak. Ez a felelősség kizárás érvényes mindenfajta, akár közvetlen, akár közvetett veszteségre és kárra, beleértve többek között az üzemszünetet, adatvesztést vagy károsodást, növénykultúrákban esett kárt vagy termésveszteséget, goodwillt érő veszteséget vagy kárt, valamint az elmaradt bevételt vagy nyereséget, még akkor is, ha a Syngenta tisztában volt vagy lehetett volna a veszteség lehetőségével.

Ön tudomásul veszi és beleegyezik, hogy a Syngenta nem bocsáthatta volna térítésmentesen a rendelkezésére a Termékeket és a Tartalmaikat akkor, ha a felelősséget nem korlátozták volna a fentiek szerint.

A fentebb ismertetett veszteségek és károk kivételével (amelyekért nem vállalunk felelősséget), a Syngenta és az érintett szolgáltatóink és licencbeadóink összesített felelőssége nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet (i) Ön az érintett Termékért az igénybejelentésre okot adó eseményt közvetlenül megelőző tizenkét hónapban kifizetett; vagy (ii) az egyszáz fontot (£100,00) illetve azzal egyenértékű euró összeget, amelyik a kettő közül a nagyobb összeg.

Amennyiben Ön Tanácsadó, kifejezetten tudomásul veszi, hogy: (i) közvetlen felelősséggel tartozik nekünk a Végfelhasználói (beleértve a Végfelhasználói valamennyi olyan képviselőjét is, akik használják a Termékeket) cselekedeteiért és mulasztásaiért; és (ii) a Syngenta nem tartozik felelősséggel az Ön Végfelhasználói felé azért, ha akár mi megszegjük, akár Ön megszegi ezt a Megállapodást. Javasoljuk, hogy mindegyik Végfelhasználóval kössön erős megállapodást, amely legalább jelen Megállapodás tárgyát magában foglalja.

A Megállapodás egyetlen rendelkezése sem zárja ki vagy korlátozza a felelősségünket a következőkért: (i) szándékosan okozott károkozásért; (ii) az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért; vagy (iii) bármely egyéb felelősséget, amelyért a vonatkozó törvények alapján nem zárhatjuk ki illetve nem korlátozhatjuk a felelősségünket.

 1. IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

Jelen Megállapodásra Magyarország joga az irányadó, tekintet nélkül a kollíziós jog elveire, és a pertárgy értékétől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetőséggel a Megállapodásra vonatkozó bármiféle igénybejelentésre.

 1. MEGHATÁROZOTT KIFEJEZÉSEK

Jelen Megállapodásban az alábbi kifejezések meghatározása a következő:

„Fiók” alatt értendő az a felhasználói fiók, amelyet egy Fő Felhasználó hoz létre, és amelyhez hozzáférést biztosíthat Másodlagos Felhasználók számára.

„Tartalmak” alatt értendők a következők, és az azokhoz fűződő összes szellemi tulajdonjog: (i) az Outputok; (ii) a Termékek formaterve, jellemzői, funkciói, navigációja, megjelenése és formája; és a (iii) Visszajelzés.

„Végfelhasználó” alatt értendő az a mezőgazdasági vállalkozás, amelynek egy Tanácsadó egy vagy több Termék használatával szolgáltatást nyújt.

„Jellemző” alatt értendő egy Termék egy funkcionális eleme.

„Visszajelzés” alatt értendők a Termékeken keresztül Ön vagy más felhasználók által benyújtott minősítések, kommentek, kritikák, javasolt javítások, vélemények és ötletek.

„Outputok” alatt értendő az időjárás előrejelzés, múltbeli időjárási adatok, műholdas képek, mezőgazdasági döntéshozatali útmutató, a gazdaság inputjára vonatkozó ajánlások és egyéb outputok, amiket Ön a Termékeken keresztül megszerez.

„Termék” alatt értendő egy webes modul, okostelefon applikáció vagy egyéb szolgáltatás, beleértve a gazdálkodási adat felderítő mobil applikációkat, analitikát, permetezési döntéstámogatást, a termék kiválasztás támogatást stb., amelyeket a felhasználók rendelkezésére bocsátunk. A Termékek egy vagy több Jellemzőt tartalmazhatnak, és ellenkező értelmű kikötés hiányában a „Termék” kifejezés a Termék Jellemzőit is magában foglalja.

„Különleges Ajánlati Feltételek” alatt értendő minden olyan feltétel és kikötés, amely érvényes az Ön Termék használatára vagy egy Termékben lévő valamilyen Jellemző(k)re.

„Védjegyek” alatt értendők a védjegyek, szolgáltatás megjelölése és logók.

„Ön Inputjai” alatt értendők azok az információk és adatok, amelyeket Ön a Termékeken keresztül feltölt, bevisz, továbbít, tárol vagy egyéb módon rendelkezésre bocsát, mint például a gazdaság gazdálkodására vonatkozó információk, a szántóföld elhelyezkedése, térképek, határvonalak, információk a helyi időjárásról vagy éghajlati körülményekről, vetés ideje, felbukkanás időpontja, szántóföld specifikus alkalmazási idők, az utolsó kezelés időpontja, a növényvédő termékek szántóföldi zóna-specifikus alkalmazási forgatókönyvei, mezőgazdasági gyakorlatok, termésveszteségek, terméshozamok, helyszíni megfigyelések, képanyag, szántóföld-specifikus növekedési szakaszok, növényvédő termékek korábbi alkalmazásai, az Ön által kiválasztott küszöbértékek (pl. rovarkártevők, betegségek vagy gyom növekedési jellemzők).